Welcome to Ajapa Yoga by Bipin Joshi
Ajapa Yoga is an ancient technique of meditation and mindfulness that takes your mind into deep meditative states quickly and effectively. Ajapa is the crest jewel of Yoga Vidnyana and is an important practice of Shaiva, Datta, and Natha sampradaya. Experience the inner fountain of bliss. Understand the metaphysics and cosmic connection of Chakras and Kundalini. Online guidance and mentoring sessions for selected individuals and small groups by Bipin Joshi.

Online Sessions in Ajapa Dhyana and Kriya

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः ।
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥
~ योगचूडामणी उपनिषद
No learning higher than Ajapa, no japa higher than Ajapa, no knowledge higher than Ajapa ever existed in the past nor will exist in the future.
~ Yogachudamani Upanishad
Ajapa Yoga as taught by Bipin Joshi is built on the foundations of time proven principles of classical yoga system of India. This course teaches you a simple yet powerful sequence of Kriyas and Meditations knitted together to maximize their benefits. Together this sequence helps the practitioner purify the energy channels, calm the mind, open the Chakras and awaken the Kundalini leading to spiritual transformation.

Manage stress and work pressures
Become more productive and energetic
Promotes healing and rejuvenation
Open Chakras and awaken Kundalini
Foundation for spiritual transformation


About the Mentor - Bipin Joshi

Bipin Joshi is an independent software consultant, trainer, author, yoga mentor, and spiritual guide. He embraced the path of classical Yoga 24+ years ago and teaches Ajapa Dhyana and Kriyas to selected individuals. His style of teaching presents an integrated and holistic approach to the subject and consists of Mantras, Sukshma Pranayamas, Mudras, and Meditations.

Although Bipin got introduced to yoga during his childhood, his real journey on the path of yoga and spirituality started when he miraculously came across Dnyaneshwari written by Saint Dnyaneshwara, a 13th century yogi of the Nath tradition. The poetic rendering of the Kundalini Yoga from Dnyaneshwari mesmerized him completely and he took to the practice of yoga as described in the ancient yoga texts. In due course of time he received intense Shaktipata and Swapna Diksha from his Ishtam followed by Kundalini awakening in the temple of Lord Shiva situated at Tryambakeshwara.

In addition to authoring 12+ programming books for international publishers such as WROX and Apress, Bipin has authored two books - Devachya Davya Hati and Nath Sanketinchaa Danshu - in Marathi elaborating his own experiences of spiritual awakening and the path of Kundalini Yoga.

Bipin has been awarded with prestigious Most Valuable Professional (MVP) status by Microsoft and is a former Microsoft Certified Trainer (MCT). You may read more about him here.देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. लेखक बिपीन जोशी यांचे विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शन. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. लेखक बिपीन जोशी यांचे प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.


Latest Yoga and Spirituality Articles

श्रीदत्त गोरक्ष संवादातील परस्पर प्रणाम
योग-अध्यात्म शास्त्रात वारंवार असे सांगितले जाते की नराचा नारायण होण्याची किमया फक्त मानवी पिंडाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे. आपण जर मानवेतर जीवायोनींचे निरीक्षण केले तर आपल्याला असे आढळते की त्यांच्यामध्येही मानवाप्रमाणे इच्छा, ज्ञान आणि क्रिया या शक्ती आहेतच परंतु त्या उथळ स्वरूपात अभिव्यक्त होत असतात. मानवाला मात्र या तीन शक्तींचा वापर भौतिक मर्यादा ओलांडून उच्चतर आध्यात्मिक स्तरावरील अनुभूती प्राप्त करण्यासाठी करता येतो.
Posted On : 15 Jul 2019
कुंडलिनी स्वरूपा भगवतीची रहस्यमयी योनिमुद्रा
प्राचीन काळापासून योगी जशी भगवान शंकराची भक्ती आणि उपासना करत आले आहेत तशीच तो आदिशक्तीचीही करत आले आहेत. किंबहुना शास्त्रानुसार शिव उपासनेत सफलता मिळवण्यासाठी शक्तीची उपासना आणि शक्ती उपासनेत सफलता मिळण्यासाठी शिव उपासना अत्यावश्यक मानली गेली आहे. त्यामुळेच प्राचीन काळच्या मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ आदी योग्यांमध्ये शिव-शक्ती यांची अभेदभावाने उपासना रूढ झालेली आपल्याला दिसते.
Posted On : 01 Jul 2019
भगवान शंकराचा अवतार महायोगी श्रीगोरक्षनाथ
एकदा भगवान श्रीकृष्णाने गर्ग मुनींना विनम्रपणे विचारले - "हे मुनिवर, गोरक्षनाथ म्हणजे नक्की कोणती देवता? गोरक्षनाथांचे मंत्र कोणते? त्यांची उपासना कशी करावी? कृपया हे सर्व मला विस्ताराने सांगा." श्रीकृष्णाच्या या प्रश्नांवर प्रसन्न होऊन गर्गमुनी म्हणाले - "श्रीकृष्णा ऐक. एकदा सर्व ऋषींनी भगवान शंकराला गोरक्षनाथांच्या चरित्राविषयी विचारले. तेंव्हा देवांचे देव महादेव उत्तरले.
Posted On : 24 Jun 2019
हठयोगाचे प्रयोजन राजयोगाच्या प्राप्तीकरता
येत्या शुक्रवारी म्हणजे २१ जून २०१९ रोजी आंतराष्ट्रीय योग दिवस साजरा होणार आहे. योग म्हटलं की आजच्या काळात लोकांना प्रामुख्याने आठवतात ती हठयोगातील योगासनं आणि प्राणायाम. आधुनिक काळातील सर्वसामान्य जीवन जगणाऱ्या लोकांना "योगा" आवडतो तो त्याच्या "फिटनेस बेनिफिट्स" मुळे. पारंपारिक हठयोगाचे आरोग्यासाठी फायदे तर आहेतच परंतु प्राचीनकाळापासून हठयोग हा राजयोगाची प्राप्ती करण्यासाठीची एक पायरी म्हणून ओळखला गेला आहे.
Posted On : 17 Jun 2019
नवनाथ पोथीच्या द्विशतक पूर्तीच्या निमित्ताने
नाथ संप्रदायाचे जनक मच्छिंद्रनाथ आणि त्यांचे शिष्य गोरक्षनाथ यांचा काळ साधारण दहावे-अकरावे शतक असा मानला जातो. नाथ पंथ पा मूलतः योगप्रधान शैव संप्रदाय आहे हे स्पष्टच दिसून येते. परंतु कालांतराने त्यात सर्वच देवी-देवतांचा समावेश होत गेला. जेंव्हा एखादी गोष्ट लोकप्रिय होते तेंव्हा आपसूक सार्वजन त्या गोष्टीशी आपले नाते जोडण्यास उत्सुक होतात. त्यांत सामावले जातात. नाथ संप्रदायाच्या बाबतीत सुद्धा असेच काहीसे घडले.
Posted On : 10 Jun 2019
पिपीलिका मार्ग आणि विहंगम मार्ग
योगमार्गावरील साधकाला जर असं विचारले की योगमार्गाचे अंतिम उद्दिष्ट काय तर निर्विकल्प समाधी, कैवल्य, परमपद, शिवत्व वगैरे उत्तरे मिळतील. अंतिम उद्दिष्ट म्हणून ह्या ज्या काही अवस्था शास्त्रग्रंथांत विषद केलेल्या आहेत ती प्राप्त करून घेण्याचे ढोबळमानाने दोन मार्ग जाणकारांनी सांगितले आहेत. एक आहे पिपीलिका मार्ग आणि दुसरा आहे विहंगम मार्ग. याशिवाय मीन मार्ग, मर्कट मार्ग वगैरेही सांगितले जातात परंतु हे दोन प्रधान आहेत.
Posted On : 03 Jun 2019
गोरख कहै सुन रे अवधू जग में ऐसा रहना
आज नाथ सिद्ध श्रीगोरक्षनाथ यांच्या गोरखबानी मधील दोन-तीन उपदेश सूत्र पाहु या. गोरक्षनाथांनी हा उपदेश नाथ संप्रदायातील दीक्षित साधकांसाठी जरी केलेला असला तरी आपल्यापैकी प्रत्येकाला तो मोलाचा ठरावा. आपल्या अवती भवती असंख्य चांगल्या-वाईट लोकांची आणि घटनांची वर्दळ असते. त्या कोलाहलात स्वतःला अलिप्त ठेवणे साधकासाठी आवश्यक ठरते. त्याविषयी गोरक्षनाथ म्हणतात.
Posted On : 20 May 2019
आदी शंकराचार्यांचे अजपाजपस्तोत्र
हजारो वर्षांचा इतिहास असलेली ही भारताची अध्यात्मगाथा म्हणजे केवळ योग-वेदांताची गरुडभरारी नाही. प्रसंगी अनेक खाच-खळग्यातून आणि सांस्कृतिक अतिक्रमणांतून ही भव्य गाथा तावून-सुलाखून निघालेली आहे. अनेक योगी, तपस्वी, मुनी, सिद्ध आणि आचार्यांनी या परंपरेला समृद्ध केलेले आहे. गरज पडल्यास तिचे पुनर्प्रसारण केलेले आहे. जा दिग्गजांपैकी दोन मला विशेष महत्वाचे वाटतात. आज योग-वेदांत-अध्यात्म यांचा जो साचा आपल्याला भारतभर आणि परदेशातही ग्राह्य मानलेला दिसतो त्यात या दोघांचा सिंहाचा वाटा आहे. या दोन व्यक्ती म्हणजे नाथ सिद्ध गोरक्षनाथ आणि आदी शंकराचार्य.
Posted On : 06 May 2019
अजपाचा दैनंदिन संकल्प
माणूस परमेश्वरी शक्तीच्या शोधार्थ मठ-मंदिरे पालथी घालतो. या वणवणीतून कधी काहींना मार्ग सापडतोही परंतु अनेकांच्या पदरी निराशाच पडते. यात त्या मठ-मंदिरांची काही चूक नसते. गल्लत होत असते ती त्या साधकांची. जी गोष्ट अंतरंगात आधी पासूनच अस्तित्वात आहे ती अज्ञानामुळे बाह्य जगतात शोधण्याचा प्रयत्न ते करत असतात.
Posted On : 29 Apr 2019
प्राण आणि अपानाचा यज्ञ
भारतीय अध्यात्मशास्त्रात प्राचीन काळापासून यज्ञाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. वेद, आगम, निगम यांतील अनेक विधी यज्ञाशिवाय अपूर्ण मानले गेले आहेत. यज्ञाचे हे महत्वाचे स्थान लक्षात घेऊन भगवत गीतेत यज्ञाचे रूपक वापरून अनेक योगप्रक्रियांचे वर्णन आलेले आहे. अभ्यासुंनी त्यादृष्टीने भगवत गीतेचा आणि ज्ञानेश्वरीचा चौथा अध्याय नीट अभ्यासावा म्हणजे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला यज्ञांचे जे १०-१२ प्रकार सांगितले आहेत त्यांचा सखोल आध्यात्मिक अर्थ ध्यानी येईल.
Posted On : 22 Apr 2019

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates