" I embraced yoga and meditation wholeheartedly 28 years ago. My journey has been extremely fascinating, enriching, fulfilling, and surreal. This is a humble effort to share with you a few pearls of yogic wisdom that you might find helpful in your yogic pursuit.
-- Bipin Joshi
Meditation Teacher | Software Consultant


Upcoming Course Schedule

Tap the power of breath, mantra, mudra, and dhyana for mental peace, improved focus, and blissful inner connection.
Dates | 21, 28 October 2023, 4, 11, 18 November 2023
Timings | 8:30 AM -- 10:30 AM
Fees | Rs. 2,500 per person


Ajapa Japa and Shambhavi Mudra Meditation

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः ।
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥
~ योगचूडामणी उपनिषद
No learning higher than Ajapa, no japa higher than Ajapa, no knowledge higher than Ajapa ever existed in the past nor will exist in the future.
~ Yogachudamani Upanishad
Ajapa Yoga, also known as Ajapa Japa or Ajapa Gayatri, is an ancient technique of meditation and mindfulness that takes your mind into deep meditative states quickly and effectively. Ajapa is the crest jewel of Yoga Vidnyana and is an important practice mentioned in many prominent ancient yogic scriptures.

Ajapa Japa and Shambhavi Mudra meditation as taught by Bipin Joshi is built on the foundations of time proven principles of the classical yoga system of India. You learn a powerful sequence of Kriyas consisting of breathing patterns, mantras, mudras, and meditations knitted together to maximize the benefits. Together this sequence helps the practitioner purify the energy channels, calm the mind, open the Chakras and awaken the Kundalini leading to spiritual transformation.

Experience the inner fountain of bliss. Understand the metaphysics and cosmic connection of Chakras and Kundalini. Online course, guidance, and mentoring for individuals and small groups.

Manage stress and work pressures
Become more productive and energetic
Promotes healing and rejuvenation
Open Chakras and awaken Kundalini
Foundation for spiritual transformation
मानवी जन्माचं सार्थक करण्याचे जे अध्यात्म मार्ग भारतवर्षात विकसित झाले त्यातील एक प्रमुख मार्ग म्हणजे कुंडलिनी योग. मंत्रयोग, हठयोग, लययोग आणि राजयोग अशा चार प्रकारांत विभागलेला हा मार्ग खरंतर आध्यात्मिक प्रगतीचा राजमार्गच आहे. अजपा योग हा ह्या सगळ्यांचा मुकुटमणी आहे. प्राचीन योगग्रंथांनी एकमुखाने गौरवलेली ही "न भूतो न भविष्यति" अशी साधना पध्दती आहे. ताणतणावांनी आणि नाना प्रकारच्या चिंतांनी ग्रस्त करणाऱ्या आधुनिक जीवनशैलीसाठी तर अजपा योग वरदान स्वरूप आहे. तुम्हाला ह्या मार्गावर यावं अशी इच्छा होत आहे हा तुमच्या दृष्टीने मोठा शुभसंकेतच आहे. विषयाच्या खोलात जाण्याआधी अंतरीचे दोन शब्द सांगावे म्हणून हा "मनोगत" प्रपंच.
देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शना बरोबरच कुंडलिनी योगशास्त्रा विषयी बहुमुल्य माहिती आणि सुबोध विवरण. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. अजपा योग, जप साधना, योग्यांचे यम-नियम, सुलभ शिवोपासना इत्यादी उपयुक्त गोष्टींसह प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.


Latest Yoga and Spirituality Articles

भ्रामरी कुंभकाद्वारे नादब्रह्माची अनुभूती देणारी नादयोग समाधी
नादयोग समाधी या नावावरूनच तुम्हाला लक्षात आलं असेल की या समाधी प्रकाराचा अनाहत नादांशी संबंध आहे. अनाहत नाद हा योगशास्त्रातील एक महत्वाचा विषय आहे. साधकाच्या आध्यात्मिक वाटचालीतील तो एक महत्वाचा टप्पा आहे. आपने यापूर्वीही अनेक वेळा अनाहत नाद आणि नादश्रवण यांविषयी जाणून घेतले आहे.
Posted On : 25 Sep 2023
देवाकडे "लक्ष" आणि "लक्ष्य" देणे महत्वाचे
लवकरच गणरायाचे आगमन होणार आहे. जेंव्हा एखाद्या देवाचा किंवा देवीचा उत्सव येतो तेंव्हा भक्तांच्या आनंदाला जणू भरती येते. आपल्या लाडक्या देवासाठी काय करू आणि काय नको अशी भक्तांची अवस्था होते. आपल्याकडे कोणी पाहुणे येणार असतील तर आपण त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी करतो. मग ते खाद्यपदार्थ असोत की एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन असो. त्याच धर्तीवर आपला लाडका देव येणार म्हटल्यावर त्याच्या आवडीच्या गोष्टी करणे हे ओघाने आलेच.
Posted On : 18 Sep 2023
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी २०२३ निमित्त बर्फाच्या शिवलिंगावर साधना
शंभू महादेव जरी माझा सर्वेसर्वा मायबाप असला तरी श्रीकृष्णाचे आणि माझे एक वेगळे नाते आहे. ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी मुळे हे नाते अधिकच घट्ट विणले गेले आहे. कधीतरी त्याविषयी काही गमतीजमती सांगीन पण आज सांगायची गोष्ट म्हणजे श्रावणातल्या तिसऱ्या सोमवारी झालेला श्रीगुरुमंडलाचा आदेश.
Posted On : 07 Sep 2023
खेचरी मुद्रेतील योगगम्य रसग्रहण अर्थात रसनानंद समाधी
घेरंड मुनींनी वर्णन केलेल्या सहा समाधी प्रकारांपैकी योनिमुद्रा समाधी आपण मागील लेखात जाणून घेतली आहे. या लेखात आपण खेचरी मुद्रा समाधी अर्थात रसनानंद समाधी विषयी काही जाणून घेणार आहोत. घेरंड मुनींनी विषद केलेल्या समाधी विधींपैकी सर्वच विधी अंतिम अवस्थेच्या दृष्टीने पहायला गेलं तर कठीण आणि दुर्लभ आहेत.
Posted On : 28 Aug 2023
लयसिद्धी प्रदान करणारी परम गोपनीय योनिमुद्रा समाधी
कुंभकाचा उपयोग करून मनाला जणू मूर्च्छित करता येते हे आपण मागील लेखात पाहिले. घेरंड मुनींनी सांगितलेल्या समाधी विधींपैकी अजुक एक विधी म्हणजे परम गोपनीय मानली गेलेली योनिमुद्रा.
Posted On : 07 Aug 2023
कुंभकाद्वारे प्राप्त होणारी मनोमुर्च्छा समाधी
लेखमालेच्या मागील भागात आपण घेरंड मतानुसार भक्तियोग समाधी कशी प्राप्त करून घ्यायची ते विस्ताराने जाणून घेतले. आज आपण मनोमुर्च्छां समाधी विषयी काही जाणून घेणार आहोत.
Posted On : 24 Jul 2023
श्रावण २०२३ -- या पाच शिव उपासना अवश्य करा
श्रावण म्हणजे भगवान शंकराचा महिना. कुंडलिनी योग, प्राणायाम, मुद्रा-बंध, अजपा जप, शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, नादश्रवण वगैरे क्रियांनी युक्त अशी योगप्रणाली भगवान शंकरानेच मानवाच्या कल्याणासाठी प्रसृत केली असल्याने योगमार्गावर ज्यांना वाटचाल करायची आहे आणि लवकर सफलता मिळवायची आहे त्यांच्यासाठी श्रावणातील शिव उपासना महत्वाची आहे.
Posted On : 17 Jul 2023
गुरुपौर्णिमा २०२३ -- शिव, दत्तात्रेय, गोरक्ष
मागील महिन्यात आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला. योग आता केवळ भारतापुरता मर्यादित राहिलेला नाही तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. एकेकाळी अगदी मोजक्या योगी, बैरागी, साधू, संन्यासी यांच्या पुरता मर्यादित असलेला योग आता लाखो लोकांना अगदी सहज उपलब्ध झाला आहे. भारतात तर गल्लोगल्ली योगसंस्था, योगा स्टुडीओ आणि आश्रम निर्माण झाले आहेत. योगशास्त्रा विषयी मुबलक प्रमाणात साहित्य आणि माहिती आज विविध मार्गांनी उपलब्ध होत आहे.
Posted On : 03 Jul 2023
अष्टसात्विक भाव दाटून भक्तियोग समाधीची प्राप्ती
लेखमालेच्या मागील भागात आपण घेरंड मतानुसार समाधीचे सहा प्रकार जाणून घेतले आहेत. घेरंड मुनींनी दिलेल्या समाधी प्रकारांत पाचच्व्या स्थानावर असलेली भक्तियोग समाधी मी येथे प्रथम घेणार आहे कारण भक्ती हा अनेकांच्या परिचयाचा आणि आवडीचा विषय आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील संत परंपरेत भक्तिमार्गाला अनन्यसाधारण महत्व आहे.
Posted On : 19 Jun 2023
परमात्म्याकडे नेणारे सहा समाधी मार्ग
घेरंड मुनींनी आपल्याला समाधी म्हणजे काय ते सांगितले आहे. गुरुकृपा आणि गुरुभक्ती समाधी लाभासाठी कशी आवश्यक आहे ते सुद्धा आपण जाणून घेतले आहे. आता ही समाधी स्थिती प्राप्त कशी करायची त्याचे सहा यौगिक प्रकार ते सांगणार आहेत.
Posted On : 05 Jun 2023