Welcome to Ajapa Yoga by Bipin Joshi
Ajapa Yoga is an ancient technique of meditation and mindfulness that takes your mind into deep meditative states quickly and effectively. Ajapa is the crest jewel of Yoga Vidnyana and is an important practice of Shaiva, Datta, and Natha sampradaya. Experience the inner fountain of bliss. Understand the metaphysics and cosmic connection of Chakras and Kundalini. Online guidance and mentoring for selected individuals by Bipin Joshi.

Learn Ajapa Dhyana and Kundalini Yoga

अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः ।
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥
~ योगचूडामणी उपनिषद
No learning higher than Ajapa, no japa higher than Ajapa, no knowledge higher than Ajapa ever existed in the past nor will exist in the future.
~ Yogachudamani Upanishad
Ajapa Yoga as taught by Bipin Joshi is built on the foundations of time proven principles of classical yoga system of India. This course teaches you a simple yet powerful sequence of Kriyas and Meditations knitted together to maximize their benefits. Together this sequence helps the practitioner purify the energy channels, calm the mind, open the Chakras and awaken the Kundalini leading to spiritual transformation.

Manage stress and work pressures
Become more productive and energetic
Promotes healing and rejuvenation
Open Chakras and awaken Kundalini
Foundation for spiritual transformation


About the Mentor - Bipin Joshi

Bipin Joshi is an independent software consultant and trainer by profession. Having embraced the Yoga way of life he is also a yoga mentor, meditation teacher, and spiritual guide to his students. He is a prolific author and writes regularly about software development and yoga on his websites. He is programming, meditating, writing, and teaching for over 25 years. More details about him are available here.

The basic technique of Ajapa Dhyana as taught by him is available under "Basic Technique" menu on the left. If you wish to participate in his Ajapa Yoga online course more details are available under "Online Course" and "Registration" menus.



देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. लेखक बिपीन जोशी यांचे विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शन. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. लेखक बिपीन जोशी यांचे प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.


Latest Yoga and Spirituality Articles

महाशिवरात्री २०२० साठी अजपा कुंडलिनी साधना
या आठवड्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाशिवरात्री साजरी होणार आहे. वाचकांपैकी अनेकांनी आपापल्या परीने महाशिवरात्र साजरी करण्याचे योजले असणार यात शंका नाही. जे वाचक नित्य नेमाने या वेब साईटवर विषद केलेली अजपा साधना करत आहेत त्यांच्यासाठी या पवित्र दिवसासाठी अजपा साधनेचे एक विशिष्ठ आवर्तन सांगत आहे. हे आवर्तन चतुर्दशी तिथीच्या चार प्रहरांमध्ये करायचे आहे. एकाच बैठकीत या साधना-क्रिया करायच्या नाहीत हे लक्षात घ्यावे.
Posted On : 17 Feb 2020
उर्ध्वाम्नाय मार्गावरील अजपा अर्थात श्रीपराप्रसाद मंत्र
योगमार्गाचे अंतिम उद्दिष्ट अद्वैत परमपदाची प्राप्ती हे असले तरी कोणत्याही जीवदशेला अद्वैत ही थेट साधणारी गोष्ट नाही. आपण जर आपल्या आजुबाजुला आणि आयुष्याकडे नीट नजर टाकली तर सर्वत्र द्वैत ओतप्रोत भरलेलं आहे असं आपल्याला दिसेल. दिवस-रात्र, सूर-असुर, पुरुष-स्त्री, शिव-शक्ती अशा अनेकानेक "जोड्या" या जगात अस्तित्वात आहेत. वरकरणी पाहता आपण द्वैत एका बाजूला आणि अद्वैत एका बाजूला अशी विभागणी करतो. परंतु सूक्ष्म दृष्टीने अवलोकन केल्यास असे आढळते की द्वैत काय किंवा अद्वैत काय हा एक जाणीवेचा किंवा अनुभूतीचा टप्पा आहे.
Posted On : 10 Feb 2020
अजपा साधकाला समाधीचा "नाद" हवाच
प्राचीन योगशास्त्रात योग हा आठ अंगांचा अर्थात अष्टांग मानला गेला आहे. भगवान शंकराने वर्णिलेल्या योगशास्त्राच्या चारही शाखा अर्थात मंत्रयोग, हठयोग, लययोग आणि राजयोग ह्या ही आठ अंगे समाविष्ट करतात. जगदंबा कुंडलिनी ही या चारही योगामार्गांची आधारभूत शक्ती आहे. श्वेताश्वतर उपनिषदाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ती देवात्म शक्ती आहे. मंत्रयोगातील हजारो मंत्र, हठयोगातील आसने-प्राणायाम-बंध-मुद्रा इत्यादी क्रिया या शेवटी कशासाठी आहेत तर ध्यानमार्गावरील प्रगतीसाठी.
Posted On : 03 Feb 2020
गुढरम्य सुषुम्नेच्या अंतरंगात
आज खरंतर दुसऱ्या काही विषयावर लिहीणार होतो परंतु त्या ऐवजी ही पोस्ट टाकतोय. आजची पोस्ट ही काही लेख वगैरे नाही. कुंडलिनी योगमार्गावर अनेकानेक गूढ योगगम्य अनुभूती पदोपदी येत असतात. तुम्हीं जर ध्यानाच्या परिपक्व अवस्थेतील अनुभवांचे निरीक्षण केलेत तर ते अनुभव ढोबळमानाने तीन प्रकारात विभागता येतील. नादाचे अनुभव, प्रकाशाचे अनुभव, नाद आणि प्रकाश यांचे एकत्रित अनुभव.
Posted On : 27 Jan 2020
कुंडलिनी जागवणारा अजपा भस्त्रिका कुंभक
गेले काही दिवस सर्वत्र कडाक्याची थंडी पडते आहे. अशा वातावरणात मनसोक्त पणे करता येईल अशा एका अद्भुत प्राणायामा विषयी मी आज विस्ताराने सांगणार आहे. हठयोगातील सूर्यभेदना सारखे काही प्राणायाम शरीरात अत्याधिक उष्णता निर्माण करतात. परिणामी ते त्रिदोषांतील पित्त दोष वाढवतात. काही शितली / सित्कारी सारखे प्राणायाम शरीराला थंडपणा देतात. असे प्राणायाम कफ विकार वाढवत असतात. काही प्राणायाम असे आहेत की जे कफ-वात-पित्त या तिघांपैकी कोणताही विशिष्ठ दोष न वाढवता त्रिदोष समान करण्यासाठी उपयोगी पडतात. असाच एक प्राणायाम म्हणजे अजपा भस्त्रिका कुंभक.
Posted On : 20 Jan 2020
हठयोगोक्त कुंडलिनी क्रियांचा क्रम आणि अजपा ध्यान
एक योगाभ्यासी साधक अनेक वर्षे योगसाधना करत होता परंतु त्यात त्याला समाधानकारक यश काही मिळत नव्हते. एकदा त्याची शेगावच्या संत श्रीगजानन महाराजांशी भेट झाली. त्याने मोठ्या विनयाने त्यांच्याकडे योगाभ्यासात सफलता मिळावी म्हणून प्रार्थना केली. श्रीगजानन महाराज त्याला म्हणाले की अरे बाबा, योग साधणे फार कठीण गोष्ट आहे. त्यांनी त्या योगाभ्यासी साधकाला एक लाल रंगाचा दगड दिला आणि म्हणाले की जा उद्यापासून याच्या समोर योगसाधना कर. त्या साधकाने श्रीगजानन महाराजांच्या सांगण्याप्रमाणे त्या लाल दगडापुढे योगसाधना करण्यास सुरवात केली आणि त्याला हळू-हळू सफलता मिळत गेली.
Posted On : 13 Jan 2020
प्राचीन योगग्रंथांतील डाएट प्लान्स
आजकाल डाएट आणि डाएट प्लान हा सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. गरज असो किंवा नसो आपण कोणतातरी डाएट प्लान फॉलो करणे आवश्यक आहे अशी मानसिकता वाढत आहे. एखाद्या विशिष्ठ डाएट प्लान विषयी उहापोह करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. आज जे डाएट प्लान लोकप्रिय झाले आहेत त्यांचा प्राचीन योगग्रंथांत काही उल्लेख सापडतो आहे का ते जाणून घेणे एवढाच या लेखाचा उद्देश आहे.
Posted On : 06 Jan 2020
नव्याची नवलाई आणि जुनं ते सोनं
वर्ष २०१९ संपत आलं आहे. काळाच्या अथांग सागरात नगण्य ठरणारं वर्ष मानवासाठी मात्र काही ना काही चांगल्या-वाईट आठवणी देऊन जात असतं. जाणाऱ्या वर्षाच्या झरोक्यातून हजारो वर्षांचा इतिहास असलेलं भारतीय योगशास्त्राकडे पाहिल्यास एक अद्भुत "कोलाज" बनलेलं दिसेल. किती एक योग्यांनी आजवर हे कोलाज सजवलय, त्यात अमुल्य भर टाकून ते वाढवलय. आज योग ज्या स्वरूपात आपल्याप्रत पोहोचला आहे तो या सर्व मातब्बरांच्या मेहनतीमुळेच.
Posted On : 30 Dec 2019
कुंडलिनी योगातील त्रिबंध आणि ग्रंथी भेदन
कुंडलिनी योगमार्गावर अनेक साधकांच्या मनात नेहमी असं चित्र रंगवलेलं असतं की हा मार्ग म्हणजे सत-चित-आनंद, सुखमय आणि दु:खरहित आयुष्याची गुरुकिल्ली वगैरे वगैरे. योगसाधनेची परिणती ही अंततः सत-चित-आनंद अवस्थेत होत असली तरी या वाटचालीत अशी काही वळणं, असे काही टप्पे येतात जे सुखमय असत्तातच असे नाही. हे टप्पे जरी तात्कालिक असले, कायमस्वरूपी रहाणारे नसले तरी त्यांतून साधकाला संयम आणि दृढनिश्चय यांच्या सहाय्यानेच तरुण जावे लागते. ह्या टप्प्यांवर कठीण प्रसंगांशी न डगमगता सामना करावा लागतो. अशाच टप्प्यांपैकी एक म्हणजे ग्रंथी भेदन.
Posted On : 23 Dec 2019
अवधूताची बारा लक्षणे आणि अजपा गायत्री
या आठवड्यात दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी श्रीदत्त जयंती साजरी होणार आहे. भगवान दत्तात्रेयांची ओळख ही "देव" म्हणून तर आहेच पण त्याही पेक्षा काकणभर जास्त ती "गुरु" आणि "अवधूत" म्हणून आहे. भारतीय अध्यात्माचा इतिहास अभ्यासला तर या प्रकांड शक्तीच्या अवधूताला सर्वच पंथांच्या आणि परंपरांच्या योगी, साधू, संन्यासी, सिद्ध गणांमध्ये काय मानाचे स्थान होते ते सहज कळण्यासारखे आहे.
Posted On : 09 Dec 2019

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates